Ansvarlighed:

Vi støtter mangfoldighed og kampen mod kræft!

I en tid, hvor virksomheders sociale ansvarlighed og bæredygtighed er blevet stadig vigtigere, har Himmelev kattepension valgt at skille sig ud som en kattepension, der ikke kun tager sig af vores pelsede venner, men også arbejder for et bedre samfund. Vi er forpligtet til at gøre en positiv forskel i verden, og vi udviser denne ansvarlighed ved at støtte mangfoldighed og kræftens bekæmpelse. En af vores mest betydningsfulde tiltag er vores årlige donation af hele novembers overskud til kræftens bekæmpelse, herunder vores engagement i Movember-bevægelsen.

Mangfoldighed og Inklusion:

Kattepensionen tror på, at mangfoldighed er en kilde til styrke og innovation. Vi værdsætter og respekterer forskelligheder i race, køn, alder, seksuel orientering og kulturel baggrund. Dette er en central del af vores virksomhedskultur, og det afspejler sig i vores daglige drift og beslutningsprocesser. Vi stræber efter at skabe et inkluderende miljø for både vores medarbejdere og vores kunder.

Vores commitment til mangfoldighed går ud over vores virksomhed og involverer også støtte til organisationer og initiativer, der arbejder for lighed og inklusion i samfundet. Vi deltager i lokale begivenheder og kampagner, der fremmer mangfoldighed, og vi støtter velgørenhedsorganisationer, der arbejder for retfærdighed og lighed for alle.

Kampen mod Kræft:

Kræft er en af de mest udbredte og ødelæggende sygdomme i verden, og dens indvirkning på mennesker og deres kære er dybt smertefuld. Kattepensionen har en personlig forpligtelse til at bidrage til at bekæmpe kræft. For at omsætte denne forpligtelse til handling donerer vi hvert år hele vores overskud fra november til kræftens bekæmpelse, som en del af vores deltagelse i Movember-initiativet.

Denne donation er vores måde at vise vores støtte til kræftpatienter og deres familier, samt at hjælpe med at finansiere forskning, behandling og forebyggelse af kræft. Vi støtter kun pålidelige og anerkendte organisationer for at sikre, at midlerne bliver anvendt effektivt og til formål, der gør en forskel.

Movember:

Movember er en global bevægelse, der er dedikeret til at øge bevidstheden om mænds sundhed, herunder kræft i prostata og testikler. Hvert år deltager Kattepensionen i Movember-initiativet ved at klæde vores logo på med skæg og opfordre vores medarbejdere og kunder til at deltage i sjove aktiviteter for at indsamle midler og sprede budskabet om mænds sundhed.

Vores kunders rolle:

Vores kunders støtte er af afgørende betydning for vores ansvarlige aktiviteter. Når du vælger Kattepensionen, er du med til at støtte vores indsats for mangfoldighed, kræftbekæmpelse og Movember-initiativet. Vi opfordrer vores kunder til at deltage i vores bestræbelser ved at støtte vores årlige donation og ved at være opmærksomme på mangfoldighed og inklusion i samfundet.

Vi er taknemmelige for vores kunder, der gør det muligt for os at drive vores virksomhed på en måde, der går ud over økonomisk gevinst. Sammen kan vi gøre en positiv forskel, og vi ser frem til at fortsætte vores engagement for mangfoldighed, kræftbekæmpelse og Movember i årene fremover.

I sidste ende handler ansvarlighed ikke kun om at drive en rentabel virksomhed, men også om at gøre en positiv indvirkning på samfundet og verden omkring os. Kattepensionen er stolt af vores indsats for at støtte mangfoldighed, kræftbekæmpelse og Movember-initiativet, og vi fortsætter med at arbejde hårdt for at gøre en positiv forskel for vores samfund og vores kunder.

Logo med movember skæg
Scroll to Top